Lektoři

Ondřej Věnek Vysopal

Ondřej vystudoval bakalářský obor Sociologie a sociální antropologie a magisterský obor Obecná antropologie – Integrální studium člověka (se specializací na sociální a kulturní antropologii a humánní etologii) na Univerzitě Karlově. Na stejné univerzitě studoval také obor Sociologie, kde se zabýval vlivem Feuersteinovy metody na absolventy kurzu.
Po studiích pracoval v konzultantské společnosti ve strategickém marketingu, se kterou dodnes spolupracuje jako externí konzultant. Feuersteinově metodě se jako soukromý terapeut věnuje naplno od roku 2015.
Pracuje s lidmi z celé šíře populace, a to jak individuálně, tak i ve skupinách. Metodu vyučuje především v Praze, ale také v Žatci. Od října 2017 pořádá večerní kruzy pro dospělé v Prostoru 8 pod názvem „Metoda pro jednodušší život“.
V září roku 2016 se stal ředitelem vzdělávací organizace Charlie Karlín, z.ú., přes kterou se angažuje v národních a mezinárodních projektech. Tyto projekty se zaměřují především na diseminaci a implementaci metody v různých vzdělávacích institucích.

 

Halina Vysopalová

Halina Vysopalová pochází ze Žatce, kde navštěvovala osmileté gymnázium, poté vystudovala pedagogickou fakultu s aprobací matematika a chemie. Po studiích nastoupila na Gymnáziu v Žatci, na kterém učí matematiku a chemii do dnes. Neustále se snaží ve své učitelské praxi zlepšovat a každoročně se účastní několika seminářů, kterými obohacuje své hodiny. K Feuersteinově metodě se dostala díky PaedDr. Evě Váňové a v roce 2012 absolvovala svůj první kurz, který v následujících dvou letech rozšířila o FIE II. a FIE Basic. V současné době může pracovat jak s dospělými, tak s dětmi ve věku 3-8 let. Metodu učí pouze v Žatci.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close