Feuersteinova metoda opět v Žatci

Workshop na téma „Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování“ podruhé v Žatci. Přijďte si metodu uživatelsky vyzkoušet.

Čtyřhodinový workshop se koná 10. listopadu od 14 do 18 hodin. Protože se letos nepodařilo získat příspěvek od města, je zápisné stanoveno na 200 kč.

KAPACITA JE OMEZENÁ! Již v tento moment zbývají pouze 2 místa! Proto doporučujeme rezervaci na budikspolek@gmail.com. Vzhledem k vysokému zájmu stanovujeme jako platnou rezervaci tu, která bude doplněna složením vstupného (200 Kč) na pokladně klubu Budík.

Metoda pomáhá (mimo jiné) rozvíjet myšlení a vyjadřování, podporuje vnitřní motivaci, reflektování vlastních myšlenek, přináší umění vytvořit si vlastní strategii při řešení úkolu a sdílení rozdílných postupů, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje impulzivitu a strach z chyb, rozvíjí respektování jiného názoru a pomůže lépe se orientovat ve vlastním životě a rozmotat se z věcí, které nás svazují. Program posiluje pocity kompetence a odstraňuje negativní sebepojetí.

Spolek Budík si touto akcí klade za cíl představit metodu a způsoby její realizace účastníkům – nejde tedy o realizaci celého kursu, nýbrž o příležitost pro návštěvníky seznámit se s konceptem, popř. se dozvědět možnosti, jak celý kurs absolvovat.

Událost najdete i na Facebooku.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close