Halina Vysopalová

Halina Vysopalová pochází ze Žatce, kde navštěvovala místní gymnázium, poté vystudovala pedagogickou fakultu s aprobací matematika a chemie. Po studiích nastoupila na Gymnázium v Žatci, na kterém učí matematiku a chemii do dnes. Neustále se snaží ve své učitelské praxi zlepšovat a každoročně se účastní několika seminářů, kterými obohacuje své hodiny. K Feuersteinově metodě se dostala díky PaedDr. Evě Váňové a v roce 2012 absolvovala svůj první kurz, který v následujících dvou letech rozšířila o FIE II. a FIE Basic. V současné době může pracovat jak s dospělými, tak s dětmi ve věku 3-8 let. Metodu učí pouze v Žatci.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close