Lektorské kurzy

Lektorské kurzy jsou nabídkou pro zájemce, kteří nechtějí metodu poznat jen z uživatelského hlediska, ale chtějí se stát přímo autorizovanými mediátory (lektory) Feuersteinova instrumentálního obohacování.

Tyto kurzy se konají pod Autorizovaným tréninkovým centrem metod prof. Feuersteina (ATC), ve kterém Ondřej Věnek Vysopal působí jako trenér (co-trainer) kurzů řady FIE Standard I.

Rozpis všech kurzů Feuersteinovy metody najdete na stránkách ATC.

Reflexe absolventů najdete na těchto odkazech:
rok 2018
rok 2019

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close