Metoda

O metodě

 • Přes 500 stránek cvičení „papír a tužka“
 • 20 instrumentů (pracovních sešitů)
 • Každý instrument je zaměřen na specifickou oblast kognice, kterou je potřeba zlepšit
 • Standardní frekvence kurzů: 1h týdně po co nejdelší dobu (ideální nastavení je 3-5h týdně po dobu 2 let)
 • Individuální i skupinová výuka (3-7 osob)
 • Skupinové kurzy mají velkou výhodu ve sdílení postupů práce, názorů a rad
 • S instrumenty je možné pracovat s populací od 8 let
 • Horní věková hranice není uvedena, protože kurz je vhodný nejen pro děti, ale také pro dospívající, dospělé, i pro seniory
 • FIE je vhodné pro jedince s mentálním postižením, Downovým syndromem, s následky traumatického poškození mozku apod., ale i pro nadané a talentované
 • Metoda pomáhá rozvíjet myšlení a vyjadřování, podporuje vnitřní motivaci, reflektování vlastních myšlenek a sdílení postupů při řešení úkolů, naučí, jak vytvářet strategie při řešení úkolů a nebát se chyby, a zlepšit vyjadřování a orientaci v každodenním světě

Prof. Reuven Feuerstein

 • 1921-2014
 • Učitel a psycholog
 • V roce 1944 emigroval do Palestiny, kde pracoval s dětmi z uprchlických táborů, které byly považovány za nezvratně vývojově retardované a nevzdělatelné. Dle Feuersteina děti nebyly retardované, pouze se jen nesetkaly s takovým přístupem, který by jejich myšlení více rozvinul.
 • Studoval u švýcarského psychologa Jeana Piageta, se kterým ale nesouhlasil v neměnnosti kognitivních stádií. Dle Piageta je vývoj kognitivních funkcí výsledkem zrání a zkušeností s objekty. Vývoj probíhá spontánně a je na učiteli, aby ho respektoval.
 • Dle Feuersteina je klíčová interakce mezi lidmi, která má možnost ovlivnit a zlepšit proces vývoje kognitivních funkcí a to jak u dětí, tak dospělých.
 • Nebyl zastánce statických testů, které ukazují pouze to, co se danému jedinci podaří v konkrétní chvíli vyřešit. Dle Feuersteina je myšlení dynamické a pro lepší uchopení tohoto procesu je třeba dynamické testování (LPAD).
 • Metoda instrumentálního obohacování se postupně začala používat v řadě dalších oblastí (mentální postižení, Downův syndrom, nadané děti, lidé s následky traumatického poškození mozku, atd.), než v jakých ji začal původně používat Feuerstein.
 • Metoda se rozšířila po celém světě, proto bylo v roce 1993 v Izraeli založeno Mezinárodní středisko pro zvyšování učební kapacity, které se na tuto metodu zaměřuje.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close