Ondřej Věnek Vysopal

Ondřej dokončil studium oboru Obecná antropologie – integrální studium člověka se specializací na sociální a kulturní antropologii a humánní etologii na Univerzitě Karlově v roce 2013. Ve stejném roce absolvoval kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE) Standard I, po kterém následovaly kurzy Basic (2016), Standard II (2017), Standard III (2017). Všechny kurzy proběhly pod vedením paní PaedDr. Evy Váňové.

Metodě Instrumentálního obohacování a uvědomování se jako soukromý lektor věnuje naplno od roku 2015. Pracuje s lidmi z celé šíře populace (nejčastěji s žáky a studenty od 6 do 20 let, ale i s dospělými, či seniory), a to jak individuálně, tak ve skupinách. S metodou pracoval rovněž ve školách a ve firmách.

Od září roku 2016 je ředitelem vzdělávací organizace Charlie Karlín, z. ú., přes kterou se angažuje v národních a mezinárodních projektech zaměřující se především na šíření a implementaci metody v různých vzdělávacích institucích.

V červenci 2018 absolvoval trenérský kurz pod Feuersteinovým institutem v Jeruzalémě a začal působit jako trenér kurzů v Akreditovaném tréninkovém centru metod pro osobní rozvoj pod supervizí PaedDr. Evy Váňové, se kterou od roku 2022 spolu-vytváří materiály pro Metodu instrumentálního uvědomování (MIU), která vychází z metody FIE, avšak je obohacena o další přístupy a poznatky z praxe. Do dnešní doby odučil desítky kurzů, které navštěvují odborníci z řad učitelů, psychologů, terapeutů atd. Ve stejné organizaci má od roku 2020 na starosti oddělení s projekty, které se zaměřují na šíření MIU do různých prostředí (školy, psychoterapeutická zařízení, dětské domovy, seniorská zařízení, úřad práce atd.).

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close