Pozvánka na kurz „Feuersteinova metoda pro jednodušší život“

Rád bych Vás pozval na své večerné kurzy pro dospělé, na kterých pracujeme s Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacování.

Pod tímto zvláštním názvem se skrývá vynikající nástroj především na práci s myslí a s vlastním mentálním a emočním prostorem. Díky metodě dokážete vidět (a plně si uvědomit) své bloky, vzorce, přesvědčení a překonat je dříve, než bude pozdě.

Rozmotejte se ze všeho, co Vás zbytečně omezuje

Feuersteinovo instrumentální obohacování nabízí pomocí jasné struktury zlepšování kongitivních schopností. Nesype do hlavy žádné „vědomosti“ a „zaručené pravdy“. Metoda učí přijímat, zpracovávat a prezentovat informace. Učí nás naslouchat, lépe komunikovat, respektovat jiný úhel pohledu. Pracuje s naším potenciálem a otevírá nám tím možnosti, abychom se dokázali lépe rozvíjet. Metoda ukazuje, jak fungujeme, jak přemýšlíme a především proč to tak děláme. Díky tomu si plně uvědomujeme naše zažité (a mnohdy nevědomé) vzorce myšlení a jednání a pomáhá nám najít cestu, jak se od nich osvobodit, abychom získali pružnou a svobodnou mysl… abychom pracovali skutečně s tím, co nám pomáhá a využívali tak náš potenciál naplno.

Mimo výše zmíněné metoda…
… upevňuje sebedůvěru
… odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby
… pomáhá nám překonávat naše strachy a 13. komnaty
… zlepšuje orientace ve vlastním životě
… pomáhá nám si uvědomit, jak obstát v situacích, které jsou nové
… přináší laskavost

Metoda není rozhodně jen pro děti. Proto pořádám již čtvrtý cyklus večerních lekcí pro dospělé.

Kurz probíhá v úterý od 12. 3. (celkem 12 sezení) v čase 19:30 -21:30.

Více informací o kurzu a metodě najdete najdete na stránkách Prostoru 8 a na mých stránkách.
Zpětnou vazbu na minulé kurzy najdete zde.

Přeji Vám krásné dny,
Ondřej Věnek Vysopal
ondrej.vysopal@rozmotejtese.cz
+420 732 582 222

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close