Lekce

Díky dvěma úrovním instrumentů (Stadnard a Basic) jsou kurzy vhodné pro celou šíři populace.
1) Instrumenty z řady Basic se zaměřují na populaci ve věku přibližně 3 – 8 let (ale některé se dají využít i při práci s dospělými).
2) Řada Standard je pak určená pro práci s polulací od 7-8 let.

Díky těmto možnostem se můžeme zaměřit na kohokoliv, kdo má chuť se sebou pracovat a rozvíjet se. Ve své praxi jsme pracovali s předškolními dětmi, žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol, ale také s jejich rodiči, prarodiči a dospělými. Pracovali jsme také ve firmách ve formě externích školení. Metodu můžete také absolvovat na lektorském kurzu a stát se tak rovnou autorizovanými mediátory (lektory).

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close