Pro žáky a studenty

Autor metody Reuven Feuerstein si při práci s dětmi všiml, že některé nepodávaly dostatečné výkony ve škole. Část dětí selhávala, protože se nedokázala vyrovnat s formální situací učení, ale v mimoškolním prostředí se nijak nelišila od vrstevníků. Jiné děti se zase dokážou naučit novým dovednostem, ale druhý den si již nic nepamatují, jakoby se se situací nikdy nesetkaly. Jsou také jedinci, kteří se vše naučí, ale nejsou schopni tyto poznatky aplikovat v nové situaci. A právě na všechny tyto případy reaguje Feuersteinovo instrumentální obohacování (Feuerstein Instrumental Enrichment – FIE).

Kurzy FIE lze pořádat formou pravidelných dobrovolných kroužků ve škole (některé školy mají FIE dokonce zavedené ve svém curriculu), nebo také jako soukromé skupinové a individuální hodiny, pokud vaše škola metodu nenabízí. Metodu mohou využívat jak zdravé děti, tak děti s mentálním, či tělesným postižením.

Kurzy nabízíme také pro rodiče, dospívající i seniory a pro profesionály a firmy.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close