Reflexe – Lekce s pohybem

Reflexe z workshopu „Feuersteinove obohatenie v bodoch i v priestore“ v Košicích, který se konal 28.9.2019 v Dobré čajovně.

  • No po uložení a uležaní bolo pre mňa najviac zaujímavé to, že vlastne neboli dané žiadne príkazy, hranice, učiteľovanie proste – a potom sme sa vlastne sami začali správať ako kto vedel – a teda sa ukázali prejavy ľudí a na čo sú zvyknutí …vlastne mňa to naučilo jednu vec, že prejav v tej chvíli a voľba slov a podanie myšlienok cudzím ľuďom, ktorí netušia vôbec, čo myslím, kým to nepoviem – je dôležitá vec a je potrebné to robiť čo najpresnejšie, najstručnejšie a najláskavejšie.
  • Bolo zaujímavé, že keďže nie sú dané žiadne pravidlá, ľudia ich aj tak potrebujú pre ďalšie správanie, tak je momentálne nastavenie tých hraníc tou skupinou. Zas ide o komunikáciu a interpretovanie, čo kto chápe pod vecami, pod úlohami…
  • Odniesla som si to, že ma zaujala metóda ako taká, lebo vskutku je veľmi jednoduchá a pritom môže ukázať veľa o našom vnútre a postoji k životu. Bolo to pre mňa niečo úplne nové a po dlhom čase to bol čas, kedy som sa pozastavila a zamyslela nad sebou, nie len nad inými, ako to už zvykneme my ľudia robiť. Uvedomila som si, ako veľmi málo sa v poslednej dobe sústredím tak naozaj, ako málo idem do hĺbky veci, ktoré robím.
  • Páčilo sa mi prepojenie mysle a tela, pozastavenia sa nad dychom, krokom. Úkony, ktoré tiež robíme neustále, ale možno príliš plytko.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close