Reflexe – Lektorské kurzy 2018

Úryvek z reflexe lektorských kurzů, které se konají pod Autorizovaným tréninkovým centrem metod prof. Feuersteina, které je oficiálním zástupcem Feuersteinova Institutu v ČR. Výpovědi jsou ponechány ve stejné formě, v jaké byly na kurzu sepsány.

 • metoda je slovy nesdělitelná – musí se zažít
 • jednotlivé listy jsou pro mě projekčním plátnem, kam člověk vkládá své rozpoložení, emoce
 • jak málo toho člověk potřebuje, aby se mohly dít velké věci – tužka, papír
 • velké téma empatie – změna úhlu pohledu může otevřít nový prostor
 • uvědomění si, že je dobré věci plánovat, uspořádání si věcí v hlavě, dostání se z chaosu
 • uvědomění si společenských problémů
 • nahlížení na věci z různých úhlů
 • zdokonalení kognitivních funkcí
 • změnil se mi pohled na běžné věci – díky strategiím 
 • důvěra v metodu a v to, že to někam vede + očekávání z toho, až se to bude aplikovat
 • je důležité přemýšlet před tím, než mluvím
 • nehodnotí, je laskavá, otevírá možnosti
 • pomáhá udržet směr, ale současně měnit
 • prvních 5 dní mělo až terapeutický účinek (psycholožka mě do terapie nedostala)
 • měla jsem úzkost ze spojování bodů (výkonová situace), postupně se zmírňovala tenze – jsem sama se svou prací – zklidnění
 • možnosti uplatnění do praxe – pro práci s dětmi, s každým dítětem se mohu dostat úplně jinam a je to správné
 • mnoho vrstevnatost – prohlubuje se ve mě pochopení slova tolerance přes různost a rozlišnost = toleranci k druhým a postupně i zmírnění negativního sebehodnocení
 • uvědomění si svých slabých, ale i silných stránek (mohu na tom pracovat nebo si jen uvědomit a vykašlat se na to)
 • metoda zviditelňuje nadhled – přemýšlení o přemýšlení (velký zlom, který může metoda přinést)
 • způsob, jak může být přemýšlení jednodušší
 • i skrze jednoduché věci můžeme přejít k hlubokému poznání – neodsuzovat jednoduché věci
 • uvědomila jsem si konečně strany – levá a pravá (ukotvení sama v sobě)
 • naučilo mě to přemýšlet + odstup (jsem cholerik, umím ubližovat) – uvědomění si, přijmout pohled druhého
 • zvědomování vlastních témat – přijetí a respektování názorů druhého člověka – “Aha, ty to máš takhle, to je zajímavý” – bolestné uvědomění, že ne vždy já vím vše nejlíp
 • můj pedagogický cíl – dostat FIE do běžných hodin
 • ze začátku jsem si nedovedla představit využitelnost, teď si konkrétně plánuji, kde to budu používat (v konkrétních hodinách – občanská výchova ap.) – budu muset přesvědčit okolí o fungování (naplním principy RVP) – zřejmě bude těžké
 • skvělá metoda pro rozvoj soustředění u dětí (děti dnes zvládají multitasking, ale neumí se soustředit)
 • podpora pozitivního pohledu na vývoj českého školství a společnosti – je zájem o metodu Fie
 • o tom se nedá mluvit, to se musí zažít – jde z toho energie
 • naučila jsem se porozumění a chápání druhých, přijetí jejich názorů a jejich úhlů pohledu (jsem ráda, že jsem mohla zažít a zjistit, že to je v pořádku)
 • lze rozbít naučené stereotypy a hledat nové cesty
 • zjistila jsem, že mám hodně věcí v životě neuspořádaných (někdy je mi něco na prvního pohled jasné, až když pracuji, zjistím, že to tak jasné není)
 • přijde mi jako úžasný ostrov v dnešním soutěžním světě – nesoutěžní metoda
 • přináší klid a radost
 • hodně se mi navázalo na prožitek – důležitost prožitku v každodenním životě (u běžných činností)
 • jde o proces – ne výsledek (v tuto chvíli nám to stačí takto pokaždé prožívám jinak a vždy je to v pořádku)
 • jak velký smysl je vrátit se k začátku, ptát se na úplně jednoduché věci, když se chci posunout dál
 • přínos pro výuku – uvědomování si potřeb každého dítěte (nespěchat, netlačit, nechat mu čas)
 • je dobré přemýšlet a někdy je lepší nejdřív přemýšlet
 • trvá to dlouho, ale čas je maximálně využitý (nechte mě chvilku, já si to rozmyslím) – mám čas, kdy mohu pracovat, ne dohánět
 • teprve když přijde prožitek, narazím sama na sebe, uvědomím si něco důležitého (emoce)
 • Vědomě budujeme bdělost být teď a tady – přemýšlet o věcech v kontextu, dělat to vědomě, řadu věcí děláme nevědomky, ale tady jsme si to uvědomily a záleží na nás, jak si to zvnitřním
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close